Nieuwsbrief september 2023

De eerste schoolweek is alweer bijna voorbij. Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, een nieuwe juf. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. We gaan er weer voor!

Hoofdluis

Op de Zandhorst hebben we een werkgroep Hoofdluis. De leden van deze groep controleren de hoofden na iedere vakantie. Als wij beestjes/neten vinden, wordt er contact opgenomen met de ouder. Een verzoek aan iedereen om uw kind regelmatig controleren.

Gymspullen

Wilt u even controleren of de gymspullen van uw kind nog passen?

Jaarvergadering OWG

Op maandag 18 september vanaf 8.30 uur is de jaarvergadering van de OWG. Aanbod komt o.a. de financiële verantwoording van het schoolgeld. Ook nemen wij afscheid van Marloes en Agnes. Alle ouders/ verzorgers zijn hierbij welkom.

Kunstproject de Koffer

In de komende weken werken wij o.a. aan het kunstproject de Koffer. De kinderen van groep 4-5-6 gaan solderen. Hiervoor zijn wij op zoek naar bouten, schroeven, spijkers, stukjes ijzer...kortom van alles om te solderen! Wie kan ons en juf Annemarie hieraan helpen? 

Proosten op het nieuwe schooljaar

Vrijdag 8 september 13.45 uur willen met alle kinderen en ouders proosten op het nieuwe schooljaar!

Gedurende de dag hebben de kinderen gelegenheid om op een leuke, gekke manier op de foto te gaan!

Proost u mee?

Woensdag is onze fruitdag!

Zwemmen

De kinderen van groep 3-4-5  gaan na de herfstvakantie weer zwemmen. Verdere informatie volgt!

newsletter newsletter