Stel cookie voorkeur in

OWG

De Ouderwerkgroep

 

De Ouderwerkgroep (OWG) helpt mee met het organiseren van festiviteiten voor de kinderen. Ook is zij verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage. Wettelijk is vastgelegd dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Bij deze wetswijziging is geregeld dat de oudergeleiding van de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid heeft ten aanzien van de hoogte van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor alle groepen is 50 euro per kind, per jaar. Van deze bijdrage wordt onder meer betaald: een gedeelte van de schoolreis, allerlei festiviteiten, de afscheidsavond, een ouderavond. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om de activiteiten voor de kinderen te organiseren. U kunt de ouderbijdrage storten op het IBAN nummer: NL17 RABO 0126 9532 52

Om het jaar gaat groep 7-8 naar Texel. Voor dit kamp wordt een extra bijdrage van 25 euro gevraagd. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u van de OWG een brief met het verzoek tot betaling. Aan het begin van het schooljaar zullen er nieuwe ouders voor de OWG gekozen worden.

De gemeente Hollands Kroon maakt het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport - culturele - en onderwijsactiviteiten. Via www.meedoenindenoordkop.nl kunt u hier informatie over vinden.