Stel cookie voorkeur in

Zorg

De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig bijgehouden middels observaties, gesprekken met het kind, methodegebonden toetsen, CITO en lessen. Naar aanleiding van deze middelen wordt het aanbod weer op individueel niveau aangepast. Wanneer een leerkracht handelingsverlegenheid ervaart wordt de leerling, met toestemming van ouders, besproken in een schoolbreed zorgoverleg. In dit overleg denken alle teamleden mee over een plan van aanpak.

Wanneer bovenstaande niet voldoende is wordt de leerling besproken in het OT, ondersteuningsteam. De leerkracht, de ouders, de intern begeleider, directeur en een externe orthopedagoog bespreken hoe het onderwijsaanbod afgestemd kan worden. Dit overleg is oplossings-en handelingsgericht. Wanneer al deze inspanningen niet het nodige effect hebben, kunnen we een beroep doen op externe hulp zoals logopedie, fysiotherapie, Gedragpunt etc.

Het doel op De Zandhorst is om elke leerling het aanbod te geven wat voor hem of haar passend is en dit altijd in overleg met ouders.

Voor meer informatie rondom zorg verwijzen wij u naar de schoolgids, deze kunt u onder het kopje Informatie downloaden.