Stel cookie voorkeur in

Visie en ontwikkelingen

Erkende Kanjerschool

Op De Zandhorst geven wij de Kanjetraining. Kinderen verlangen op school een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Kinderen leren o.a. hun mening geven, presenteren, een ander durven vertrouwen, vriendschappen onderhouden, kritiek geven en ontvangen, leren stoppen met plagen, proberen om de ander te begrijpen. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Op de site van de Kanjertraining is meer informatie te vinden www.Kanjertraining.nl .

We merken dat de principes van de methode eigen zijn geworden en daardoor op een natuurlijke manier ingezet worden in de dagelijkse omgang met de kinderen.

 

Snappet Onderwijs

Alle leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 werken op De Zandhorst met Snappet. Snappet is een onderwijsplatform gestuurd via een tablet, deze tablet vervangt deels de papieren werkboeken van leerlingen. De leerkracht geeft instructie via het digitale bord, soms met ondersteuning van de tablet en de kinderen verwerken de les op de tablet/Snappet. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerkrachten beter overzicht houden, inzicht hebben en minder werkdruk ervaren en het leerresultaat van leerlingen verbeterd aanzienlijk. Daarnaast krijgen leerlingen direct feedback op het gemaakte werk. Voor meer informatie kunt u naar de website van Snappet https://nl.snappet.org/ .

 

21ste eeuwse vaardigheden

In de wereld om ons heen veranderen dingen in een vlot tempo. Leerlingen komen zeer jong al in aanraking met tablets, smart phones en mobiel internet. Op De Zandhorst vinden wij het belangrijk om mee te gaan in deze ontwikkelingen. Bij het leren in de 21eeuwse vaardigheden spelen kennisconstructie, creativiteit, samenwerken en ICT vaardigheden een belangrijke rol. De rol van de leerkracht gaat veel verder dan alleen kennis overbrengen. De leerkracht zal leerlingen meer gaan coachen en stimuleren tot eigen initiatieven nemen en onderzoeken. Onderstaande vaardigheden worden als zeer belangrijk gezien. Voor meer informatie kunt u naar de website www.21stcenturyskills.nl .

 

 

Leerpleinen

Op de Zandhorst hebben wij een leerplein, deze is gericht op de uiteenlopende talenten van leerlingen. Daarbij richten we ons niet alleen op high tech en ICT maar ook op de natuur, creativiteit, filosofie, bewegen en het theater. Je vindt op ons leerplein bijvoorbeeld een 3d printer, een vinylsnijder, een naaimachine, een yoga-rust hoek, een mini theater, een natuurhoek en Bee-Bots. Bent u benieuwd geworden naar ons leerplein? Kom eens langs of bekijk het volgende artikel: http://www.stichtingsurplus.nl/_publicaties/Herken-je-talent-op-het-leerplein .

 

Breinfijn leren

Op De Zandhorst zetten we veel verschillende (coöperatieve) werkvormen in om het onderwijs actief te houden. Hierdoor blijven leerlingen betrokken en gemotiveerd om te leren. Wanneer zintuigen van leerlingen op verschillende manieren worden aangesproken worden er meer verbindingen gelegd. Hierdoor gaat het brein beter werken en informatie wordt beter vastgehouden. In plaats van een les te geven over de natuur, gaan wij erop uit het bos in om alles te ervaren. Een les over piraten starten wij niet vanuit een boek maar de leerkracht komt als piraat de klas binnen en neemt voorwerpen mee. Breinfijn leren prikkelt de zintuigen van leerlingen en zorgt voor voldoende zuurstof om aan het werk te blijven.