Stel cookie voorkeur in

Stichting Surplus

De Zandhorst is een Surplus-school.

 

Alle kansen van de wereld

Surplus is een collectief van 25 scholen die intensief samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden.

 

De Kernwaarden van Surplus zijn:

Verbondenheid

Ontwikkeling

Zelfstandigheid

Openheid

 

In onze visie op leren stellen wij centraal dat al onze leerlingen hun maximale taal - en rekenniveau bereiken. En dat ze kunnen vergaren, construeren en toepassen. We voeden onze leerlingen op in zelfstandigheid maar zij kunnen ook heel goed samenwerken. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en nemen die. Ons leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit de vraagstand. Dat geldt onverkort voor onze leerkrachten.