Stel cookie voorkeur in

Combinatiegroepen

Combinatiegroepen

 

Een combinatieklas is samengesteld uit leerlingen van meerdere groepen.

De indeling van groepen per klaslokaal is afhankelijk van de grootte van de basisschool en van de beschikbare lokalen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de wijze waarop de school de klassenindeling organiseert. Op De Zandhorst werken wij met 4 groepen, de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. Op De Zandhorst zijn de leerkrachten zeer vaardig in het hanteren van de juiste en goede didactische werkvormen geschikt voor een combinatieklas.

De leerlingen in een combinatieklas leren goed zelfstandig werken en ook zijn zij bij het verlaten van de basisschool in staat te plannen. Een vaardigheid die in het vervolgonderwijs erg belangrijk is!