Combinatiegroepen

Combinatiegroepen

Een combinatieklas is samengesteld uit leerlingen van meerdere groepen.

 

De indeling van groepen per klaslokaal is afhankelijk van de grootte van de basisschool en van de beschikbare lokalen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de wijze waarop de school de klassenindeling organiseert. Op de Zandhorst werken wij met 4 groepen. De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.


In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. Op De Zandhorst zijn de leerkrachten inmiddels zeer vaardig in het hanteren van de juiste en goede didactische werkvormen geschikt voor de combinatieklas.

 

De leerlingen in een combinatieklas moeten zelfstandig werken, zonder constante, directe begeleiding van de leerkracht en de leerlingen moeten goed leren plannen. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen geven maken wij gebruik van uiteenlopende werkvormen die voor beide groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd moeten worden. 

Op de Zandhorst werken wij o.a. met het activerende directe instructiemodel wat voor combinatiegroepen een fijne manier van werken is.