Samenwerking

Samenwerking

Onze school werkt op verschillende terreinen samen met andere partijen en betrokkenen. Het gaat hier om overleg en samenwerking met andere basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (BSO). Voor nascholing en verdere professionalisering maken wij onder andere gebruik van OBD-NW.

 

Externe deskundige

Vanuit Surplus is een pilot met het Expertisecentrum uitgezet op school. De school krijgt begeleiding en ondersteuning van een orthopedagoog/psycholoog op een handelingsgerichte wijze (HGW en HGD). Deze ondersteuning is er zowel voor het team als de leerlingen.

Als een kind moeilijkheden heeft op school (gedrags-, dan wel leerproblemen) dan wordt, indien nodig en na overleg met de ouders of verzorgers, de hulp ingeroepen van een medewerker van  het Expertisecentrum. Na onderzoek kan, in overleg met de betreffende leerkracht, een aangepast schoolprogramma aangeboden worden.

Het uitvoeren van dit programma gebeurt altijd na overleg en met instemming van de betreffende ouders.

 

De GGD, uw kind en de school 

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de basisschoolperiode minimaal 2 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen.

 Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

 

 5-6-jarige kinderen

Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling.

 

10-11-jarige kinderen

Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding.

Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken.

 

Projecten

De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties.

 

GGD en Samenwerken

De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.

 

Hiermee onderstrepen wij ons motto: Samen werken aan gezond leven.

Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor de GGD? U kunt ons bereiken op tel: (088) 01 00 555. Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl.

Bron: GGD Hollands Noorden, 2012

 

Logopedie

Kinderen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek worden aangemeld. Voor alle onderzoeken geldt dat de ouders vooraf schriftelijk toestemming dienen te geven en, indien nodig, voor een gesprek kunnen worden uitgenodigd. Omdat het aantal kinderen dat logopedie nodig heeft groter kan zijn dan de logopedist kan behandelen, kunnen er ook kinderen op de wachtlijst worden geplaatst of worden doorverwezen naar een collega-logopedist. Meestal is de verwijzing naar de logopediepraktijk in Anna Paulowna. Ook de aard van de behandeling of de vergoeding van de zorgverzekeraar kan aanleiding zijn om het kind door te verwijzen. De behandelingen zijn, indien medisch geïndiceerd, voor kosten van de zorgverzekeraar. Ouders regelen zelf de aanvraag en kostenafhandeling met de zorgverzekeraar.