Personeel

Personeel

Vervanging en ziekte

Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf dagen voor de klas staat. Ook leerkrachten moeten zich bijscholen of hebben ADV. Er zijn leerkrachten die in deeltijd werken. Bij ziekte, scholing of studieverlof van een leerkracht wordt eerst geprobeerd om de aanwezige duo-leerkracht te laten werken. Lukt dit niet dan wordt de invalpool van Surplus benaderd. Als dit geen invalleerkracht oplevert worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat de kinderen uit een groep met een zieke leerkracht naar huis worden gestuurd. De vervanging van ADV dagen wordt binnen de school geregeld.

Wij streven ernaar dat er niet meer dan twee leerkrachten voor een groep staan. Incidenteel kan dit echter wel voorkomen.

 

Scholing

Leerkrachten krijgen de mogelijkheid zich te scholen om de veranderingen in het onderwijs bij te houden. Zo heeft de school een daartoe opgeleide IB-er. Een van de leerkrachten heeft zich verdiept in MRT, een ander in dyslexie. De laatste twee werken nauw samen met de IB-er. De directeur is geschoold op het gebied van personeels- en beleidszaken. Een aantal leerkrachten is geschoold in weerbaarheidtrainingen (Kanjertraining) aan kinderen. Een van de leerkrachten is opgeleid tot leescoördinator.

We hebben gekozen voor spreiding van specialismen. Dit om te voorkomen dat bij vertrek van een van de leerkrachten alle kennis op school is verdwenen.

 

Stagiaires

De Zandhorst staat open voor stagiaires. Zij brengen door hun opleiding vaak nieuwe inzichten mee. Getracht wordt hun opdrachten zo te verweven met de leerstof dat een stageactiviteit meerwaarde oplevert binnen het onderwijsaanbod. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de klas.