Wat voor school zijn wij?

Wat voor school zijn wij?

De school en het team

De Zandhorst is de openbare basisschool in Breezand. Onze school staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht huidskleur, geloof, sekse of de cultuur van de leerling. Ons onderwijs richt zich in elk geval op het vergroten van de noodzakelijke kennis en op het vergroten van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De Zandhorst is een kleinere dorpsschool. Er zijn ongeveer 80 leerlingen op school, verdeeld over vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Naast de directeur werken er zes leerkrachten op school. Ook is er een Intern Begeleider (IB-er) aanwezig. Een van de leerkrachten is geschoold op het gebied van Motorische Remedial Teaching (MRT) en één van de leerkrachten heeft uitgebreide kennis van dyslexie. Verder hebben drie leerkrachten een vakspecialisatie gym. Wij vinden het prettig om deze kennis te spreiden over de leerkrachten.

De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op school.

 

Het bestuur van de school

Het schoolbestuur is in handen van de Stichting Surplus. Stichting Surplus is een samenwerkingsverband van 35 openbare en bijzonder neutrale, algemeen toegankelijke scholen in de Kop van Noord-Holland.

 

De volledige gegevens van het bestuur zijn:

 

Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus

Postbus 394, 1740 AJ Schagen

Grotewallerweg 3, 1742 NM Schagen

 

T: 0224 – 274 555

F: 0224 – 274 559

E: info@stichtingsurplus.nl

W: www.stichtingsurplus.nl.