OWG

OWG

De Ouderwerkgroep

De Ouderwerkgroep (OWG) helpt mee met het organiseren van festiviteiten voor de kinderen. Ook is zij verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage. Wettelijk is vastgelegd dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Bij deze wetswijziging is geregeld dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingbevoegdheid heeft ten aanzien van de hoogte van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor alle groepen is € 50,- per kind per jaar. Van deze bijdragen worden onder meer betaald: een gedeelte van de schoolreizen, allerlei festiviteiten, de afscheidsavond, een ouderavond. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om de activiteiten voor de kinderen te organiseren.

U kunt de ouderbijdrage storten op het IBAN nummer: NL17 RABO 0126 9532 52

 

Klik hier voor het huisregelement van de OWG.

 

Om het jaar gaat groep 7-8 naar Texel. Voor dit kamp wordt een extra bijdrage van E25,- gevraagd.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u van de OWG een brief met het verzoek tot betaling.

Aan het begin van dit schooljaar zullen er nieuwe ouders voor de OWG worden gekozen.

 

De gemeenten Hollands Kroon maakt het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten.  Via www.meedoenindenoordkop.nl kunt u hier meer informatie over vinden.