MR

MR

De Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De leerkrachten vertegenwoordigen het team, de ouders vertegenwoordigen alle ouders. Dat betekent dat zij hun stem kunnen laten horen in de MR over alle schoolse zaken die hen bezighouden. Tenslotte is de school er voor de ouders, leerkrachten en kinderen samen. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht, in andere instemmingsrecht.

De vergaderingen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk. Het kan voorkomen dat een aantal agendapunten niet openbaar zijn.

 

Elke twee jaar worden er verkiezingen gehouden. Zittende leden kunnen herkozen worden. De huidige MR leden is namens de ouders Debby van Kampen en namens het team Annemarie Dekker en Jacquelien Planjé. In het begin van het schooljaar zal er voor de oudergeleding een verkiezing voor nieuwe leden plaatsvinden.

Er is ook een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn de ouders en de leerkrachten van de Surplusscholen vertegenwoordigd.

 

juf Annemarie Dekker, Debbie van Kampen, juf Jacquelien Planjé