Stel cookie voorkeur in

Snappet

Alle leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 werken op De Zandhorst met Snappet. Snappet is een onderwijsplatform gestuurd via een tablet, deze tablet vervangt deels de papieren werkboeken van leerlingen. De kinderen op De Zandhorst maken hun reken en spellinglessen geheel op de Snappet en een deel van de taal lessen. De leerkracht geeft instructie via het digitale bord, soms met ondersteuning van de tablet en de kinderen verwerken de les op de tablet/Snappet. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerkrachten beter overzicht houden, inzicht hebben en minder werkdruk ervaren en het leerresultaat van leerlingen verbeterd aanzienlijk. Daarnaast krijgen leerlingen direct feedback op het gemaakte werk. Voor meer informatie kunt u naar de website van Snappet https://nl.snappet.org/ .


Collega's in het kort over werken met Snappet:

''Je ziet direct waar de kinderen op uitvallen''

''Ze werken op eigen niveau en daardoor gaan ze sneller omhoog''

''Doordat ze veel meer oefenen gaan de kinderen in leerresultaat omhoog''

''De tijdwinst investeren we in hoe we een kind beter kunnen helpen''

''Daar waar uitval is, kun je direct handelen''